Študentsko naselje Barje

Arne Jernej Stare

mentor: izr. prof. dr. Alenka Fikfak, doc. dr. Matevž Juvančič
asistenta: asist. Janez P. Grom, asist. Kristijan Lavtižar

Študentsko naselje Barje bi bilo umeščeno na jugu Ljubljane v zaledju skupka fakultet na Aškerčevi cesti. Naselje s centrom povezuje Barjanska cesta in avtobusne linije LPP.

Skoraj polovica naselja so javne zelene površine, da se stanovalce bolje poveže z naravo je v gozdu na južnem delu območja umeščen amfiteater. Za rekreacijo so namenjena štiri tenis, dva košarkarska in eno igrišče za odbojko.

Večino dogajanja bi bilo na zahodnem območju, ki poleg amfiteatra ponuja gostinske lokale in fitnes v blokih, ki sta vzporedni z Barjansko cesto. Vzhodno območje vsebuje tihe domove in prav tako je program bolj umirjen.

V primerjavi z obstoječimi študentskimi naselji, bi ta imel nižjo gradnjo, ne samo zato, da bi se bolje umestil v okolico večinoma nizkih gradenj, temveč tudi zato, da bi bili študenti bolje povezani z naravo in med sabo, prav tako pa ima nizki blok bolj človeku prijazno merilo zazidave.

Zahodno in vzhodno območje povezuje most za pešce in kolesarje, ki zaobjema amfiteater. Poleg tega pa omogoča dostop do avtobusnega postajališča v smeri centra Ljubljane.