Sibirski vrt

Vladyslav Kvitka

mentor: izr. prof. dr. Alenka Fikfak, doc. dr. Matevž Juvančič
asistenta: asist. Janez P. Grom, asist. Kristijan Lavtižar

Predstavljen koncept nove soseske na praznem območju v Ljubljanski Sibiriji temelji na ideji zelene ureditve soseske, ki je najbolj prijazna stanovalcem in drugim uporabnikom prostora. Soseska je izolirana z gosto posajenimi zelenimi območji s strani Ceste dveh cesarjev in s strani južne obvoznice (AC). Območje je razdeljeno na dva dela z glavno cesto, ki poteka čez sredino območja od Ceste dveh cesarjev proti AC in se konča s krožnim obračališčem.

Zahodni del soseske enostanovanjskih hiš je intimni in zasebni prostor, namenjen samo družinam, ki bodo živele v teh hišah. Vzhodni del pa predstavlja sosesko vila blokov v parku. Prostor je z ureditvijo prijazen do vseh prebivalcev in namenjen vsem starostnim skupinam. Namenjen je socialni interakciji, počitku in uživanju v naravi.

Območje na zahodni strani glavne ceste je namenjeno soseski enostanovanjskih hiš, ki so postavljene v hibridni obliki. Dovoz do vsake hiše je omogočen, saj je soseska razdeljena na manjše ulice. Vsaka hiša ima velik vrt, na katerem dodatno senco za prijetno bivanje ustvarjajo drevesa. Dodatno intimnost območja ustvarja drevored, ki poteka čez mejo z že obstoječimi stavbami na zahodni strani.

Drugi del se nahaja na vzhodni strani glavne ceste in je namenjen soseski vila blokov. Glavna ideja te soseske je, da se prebivalci počutijo, kot da živijo v parku, v naravi, saj je velika večina površine zelena. Celo območje je posajeno z drevesi in povezano s pešpoti. Koncept tega dela je zrcalen. Postavitev vila blokov je trikotna na severnem in južnem delu območja. Trikotni način postavitve naredi med stavbami trg, ki povezuje bloke med seboj in omogoča dostop do njih ter predstavlja območje za socialno interakcijo. Na teh trgih je tudi zagotovljeno dodatno parkiranje za kolesa. Parkiranje za prebivalce in obiskovalce je omogočeno na treh parkiriščih. Dve manjši parkirišči, ki imata vsako po 50 parkirnih mest, se nahajata na severnem in južnem koncu soseske, eno večje parkirišče s 73 parkirnimi mesti pa leži na sredini. Notranjo povezavo predstavlja peš pot spiralne oblike, ki poteka čez celo sosesko, od južnega do severnega parkirišča. Dodatna povezava se nahaja na vzhodni strani soseske in skupaj z drevoredom predstavlja vzhodno mejo celotnega območja, ki ima isto vlogo, kot drevored na zahodni strani soseske enostanovanjskih hiš. Poteka od južnega parkirišča do Ceste dveh cesarjev in tako predstavlja drugi vstop v celotno sosesko, a samo za pešce in kolesarje. Na južnem delu soseske je veliko otroško igrišče, na severnem pa košarkarsko igrišče s tribunami. V centralnem delu se nahajata še dva manjša športna igrišča.