Novi začetki

Anamarija Verlič

mentor: izr. prof. dr. Alenka Fikfak, doc. dr. Matevž Juvančič
asistenta: asist. Janez P. Grom, asist. Kristijan Lavtižar

Na ne gosto poseljenem območju Ljubljane Sibirije, je postavljena nova soseska. Ideja kompozicije  je ustvariti prijetno sosesko, ki bo vsebovala veliko zelenih površin, javnih odprtih prostorov, kjer se bodo prebivalci lahko družili tudi na prostem.

Območji 1 in 2 sta ločeni z Barjansko cesto. Na obeh parcelah so postavljeni 3 stolpiči in 35 ali 37 dvojčkov. Pred stolpiči je sta postavljeni zunanji parkirišči, na območju 1 pa je v pritličju stolpičev parkirna hiša. Parkirišča so namenjena tako stanovalcem, kot tudi obiskovalcem tako stolpičev in dvojčkov. Prebivalci dvojčkov imajo pred svojim domov dve parkirni mesti. Do vsakega parkirnega mesta vodi dovozna pot.

Območje 1 bi se napajalo z dvosmerno ulico iz Ceste dveh cesarjev, območje 2 pa bi se napajalo tudi z dvosmerno ulico s Poti na Rakovo jelšo, in tudi iz parkirišča pri Barjanski cesti.

Vsaka hiša ima velik vrt, na katerem je postavljeno drevo. Za stanovalce stolpičev pa je urejeno skupno dvorišče, ki je zasnovano kot zelena površina, in je urejena v vzorcu zasajenih, utrjenih in igralnih površin, ter ostalih programov, v katerih lahko stanovalci uživajo.

Za dobro počutje stanovalcev bo v novi soseski skrbel varen odprt javni prostor, ki bo prežet z novim zelenim sistemom, otroškimi igrišči. Najdejo se tudi sprehajalne steze. Pomembna so tudi drevesa, saj nudijo senco, omilijo pa tudi hrup z Barjanske ceste.