Nova soseska ob Stožicah

Hana Kedić

mentor: izr. prof. dr. Alenka Fikfak, doc. dr. Matevž Juvančič
asistenta: asist. Janez P. Grom, asist. Kristijan Lavtižar

Območje urejanja je lokacija v Bežigradu, poleg stadiona Stožice v Ljubljani. Velikost gradbene parcele je 116,374m2. V okolici se prepletajo različne obstoječe stavbne tipologije, zato je bila za nov poseg izbrana tipologija karejev oz. stavbnega bloka na dvorišče, ki omogoča oblikovanje manjših skupnosti. Stavbnim blokom je osnovna ideja prepletanja zelenih površin znotraj/zunaj. Tako nastane soseska v prepletanju zelenja. Preplet zelenih površin dopolnjujejo peš-poti in kolesarske poti organskih oblik, ki predstavljajo kontrast geometrično pravilni postavitvi stavb. Etažnost stavb je max. P+3 in P+4, kar se približa kompozciciji višin okoliških obstoječih objektov. Višja etažnost stavb (P+4) je v smeriDunajske ceste, kar predstavlja bariero za zmanjševnaje vnosa hrupa znotraj območja. Nižja etažnost (P+3) se nahaja v notranjosti območja, kar omogoča odpiranje pogledov na reko Savo, hipodrom Stožice in baseball stadionu. Organizacija prometa znotraj soseske sloni na sistemu enosmernih cest, okoliške (Stoženska ulica in ulica Pod klancem, ki se navezujejo na glavno Dunajsko cesto), na katero se nova soseska navezuje, pa imajo spremenjen dvosmerni profil.

Prejšnji projekt
Avtor projekta
Naslednji projekt
Avtor projekta