Soseska Sibirija

Tjaša Korbar

mentor: izr. prof. dr. Alenka Fikfak, doc. dr. Matevž Juvančič
asistenta: asist. Janez P. Grom, asist. Kristijan Lavtižar

Nova zelena soseska ob Cesti dveh cesarjev želi s podobo bivanja v naravi privabiti stanovalce, ki bodo tu našli svoj dom in predmestje ljubljanske barjanske Sibirije napolnili z življenjem. Prometni hrup mestne vpadnice in Ceste dveh cesarjev je v smeri soseske omejen z zelenimi površinami in na gosto posejanimi drevesi. Območje nove soseske napajajo tri ceste, ki predstavljajo »hrbtenico« urejanja soseske. Pomembna je notranja povezovalna cesta, ki definira jedro  soseske. Pri zmanjševanju vpliva prometa je pomembna organizacija prometne funkcionalnosti soseske z  enosmernimi cestami.

Sosesko sestavljata dva stavbna tipa – na zahodni strani skupina enostanovanjskih hiš različnih dimenzij, na skrajnem vzhodnem delu območja pa dva lamelna bloka, enako kot prva tipologija, namenjena bivanju. Stanovalci blokov imajo možnost parkiranja na parkirišču ob objektu in možnost prehoda z zahodne strani na vzhodno pod južnim blokom. Stanovalci hiš pa imajo do svojega objekta omogočen dovoz na lastno parcelo in dovolj prostora za parkiranje 2-3 avtomobilov. Na zelenem pasu okoli hiše ima vsak lastnik vrt oz. zeleno površino, zasebnost pa si stanovalci določajo z zasaditvijo žive meje ali dreves. Zasaditev linearne zelene kompozicije (živa meja, drevesa) je vzpostavljena tudi ob vertikalno in horizontalno ležečem drevoredu, ki s stranskimi pešpotmi povezuje celotno sosesko. Enostanovanjski objekti tvorijo manjše kareje s skupnimi ali samostojnimi vrtovi, nekateri pa odprte javne prostore. Na skrajni zahodni, južni in vzhodni strani se lahko družine z otroki srečajo na večjem in manjšem igrišču, med njimi se lahko mladi rekreirajo in družijo na košarkarskem igrišču, starejši pa na tržnici s hrano domače pridelave.

Ljubljanska Sibirija tako postane uporabniku vsake starostne skupine prijazen prostor bivanja, uživanja, druženja in sprostitve.