Stanovanja sredi zelenja

Živa Valjavec

mentor: izr. prof. dr. Alenka Fikfak, doc. dr. Matevž Juvančič
asistenta: asist. Janez P. Grom, asist. Kristijan Lavtižar

Naselje verižnih hiš je sestavljeno iz enot, ki imajo po štiri verižne hiše v zamaknjenem nizu. Posamezna hiša meri 9x12m. Vsaka ima svoj vrt, ki je obrnjen proti jugu ter svoj dovoz z dvema parkiriščema. Parkiranje za obiskovalce je urejeno na ločenem parkirišču. Naselje je namenjeno družinam, je umirjeno ter ima veliko javnih zelenih površin za druženje. Športna igrišča so dovolj velika tudi za obiskovalce, čeprav so prvotno mišljena za stanovalce. V soseski se izmenjujejo zasebne in javne zelene površine, ki se dopolnjujejo tako, da soseska deluje kot celota. Desna enota je sestavljena iz 16 hiš, leva pa iz 32. Sestavljeni sta na podoben povezovalni princip. Kompozicijo povezuje dvosmerna cesta z urejenimi pločniki.
Na severni strani desne enote so preseljeni prej neurejeni vrtički ter sestavljeni v celoto in povezani s tlakovanim potmi, še vedno pa so ločeni od stanovanjskega dela. Glavno cesto ter ulico na obeh enotah ločuje pas zelenja, proti jugu pa pas dreves ločuje območje z avtocesto ter blaži hrup. Otroška igrišča ter košarkarsko igrišče so povezani s tlakovanimi potmi pod krošnjami dreves.

Prejšnji projekt
Avtor projekta
Naslednji projekt
Avtor projekta