Ni barier na Barju

Tisa Lozej

mentor: izr. prof. dr. Alenka Fikfak, doc. dr. Matevž Juvančič
asistenta: asist. Janez P. Grom, asist. Kristijan Lavtižar

Ideja prisotnosti s samim seboj in oblikovanje poetike prostora. “Javnost” vpliva na našo zasebnost in počutje, vendar ne smemo pozabiti na kakovost življenja zdaj, ta čas, ta trenutek. Zasebnost je tisto, kar nas odvrne od hektičnega sveta, če jo znamo ponovno odkriti. Moje vprašanje in želja je, kako zagotoviti takšno okolje. Kako zagotoviti okolje, ki bi predstavljalo mejo med zasebnim in javnim. Z načrtovanim območjem želim vplivati na življenski slog ljudi, jih opomniti, da si je potrebno vzeti čas zase in ne pozabiti na svojo edinstveno zasebnost. Izbrana lokacija se nahaja blizu Špice in gostilne Livada, kjer krajinski parki in neokrnjena narava predstavljajo območje z bogato zgodovino in arheološko dediščino. Predel je bil poseljen že v mlajši kameni dobi, ko so tukajšnji prebivalci gradili kolišča. Zaradi bogate zgodovine sem območje želela načrtovati z duhom časa. Obstoječe neurejene površine sem preoblikovala v manjše parke, sprehajalne poti, rekreacijske površine na severu, južni del območja pa sem namenila kompoziciji samostojnih hiš. Dostop do lastne garaže in privatni vrt je predviden za vse objekte. Sprehajalne in prometne površine povezujejo celotno območje ter skrbijo za pretočnost in prehodnost. Odprte javne površine so opremljene z urbano opremo in zelenjem, katere so namenjene vsem uporabnikom, ne samo stanovalcem v soseski.