Sibirska prostranost

Lana Bavcon

mentor: izr. prof. dr. Alenka Fikfak, doc. dr. Matevž Juvančič
asistenta: asist. Janez P. Grom, asist. Kristijan Lavtižar

Območje Sibirije v Ljubljani je danes znano kot povsem zapuščeno območje. Na območju se trenutno nahaja nekaj enostanovanjskih hiš in konjeniški klub Trnovo, katerega lokacija se mi zdi povsem neprimerna.

Nova ureditev sledi ideji oblikovanja sodobne stanovanjske soseske z dodanimi programi mešane rabe. Posebno vsebino predstavlja knjižnica, ki popestri dogajanje na območju. Knjižnica kot objekt in prenos vsebin v odprti prostor – knjižnica pod »krošnjami«. Predstavljen koncept temelji na ideji zelene soseske, ki omogoča stanovalcem udobno bivanje. Kompozicija urejanja temelji na prepletu različnih stanovanjskih tipologij (vila blok in urbani blok) in hierarhiji odprtih prostorov. Načrtovani objekti so nizki (P+2 in P+3, ob Barjanski cesti P+4), saj so okoliški objekti po večini enostanovanjske hiše (P+1 do P+2*M). Različni volumni posameznih enot stanovanjskega bloka ustvarijo berljivosti in raznolikost prostora. Mešana raba objektov je predvidena ob Barjanski cesti, saj je tam kvaliteta bivanja zaradi hrupa mestne vpadnice izrazito slabša kot na Z delu območja.

Na območju so predvidene tri podzemne garažne garaže in tri nadzemna parkirišča. Nadzemna parkirna mesta so v obliki hibridnih parkirišč v kombinaciji s športnimi površinami in bočnega parkiranja ob enosmernih cestah.