Urbano-ruralne Dolnice

Anja Pivaš

mentorja: doc. dr. Matevž Juvančič, izr. prof. dr. Alenka Fikfak
asistenta: asist. Janez P. Grom,  asist. Kristijan Lavtižar

Pri izdelavi projekta na območju Dolnic mi je bilo glavno vodilo ohranjanje obstoječega karakterja  prostora. Izbrana lokacija predstavlja zeleni urbano-vaški rob mesta Ljubljane, bogatijo pa jo tako mestne kot podeželske značilnosti. V svojem projektu sem ohranila objekte  ki tvorijo identiteto lokacije in dodala svoje, nove objekte ki se v enem delom prilagajajo obstoječemu, v drugem pa Dolnicam dodajajo novi, bolj urbani ritem.

Novi objekti kot so enodružinske hiše in dvojčki, dopolnjujejo identiteto območja v svoji individualni, nižje gosto pozidani noti, medtem ko vila in lamelni bloki predstavljajo urbano zgoščevanje predmestja. Kljub precejšnji gostoti je v projektu ohranjeno veliko zelenih površin in naravne vegetacije. Ceste so načrtovane tam, kjer so jih začrtali prostorski akti in kjer smiselno dosegamo najboljše komunikacijsko omrežje za različne uporabnike.

Parkiranje je urejeno v podzemnih garažah, deloma v nadzemnih garažah ter nekaj bočnih parkirnih mest v centru naselja. S tem so pokrite potrebe prebivalcev, pa tudi zaposlenih, gostov in morebitnih izletnikov. Ker na tem območju ni bilo igrišč in odprtih javnih prostorov, sem kot del projekta zasnovala dva trga, enega bolj urbanega, tlakovanega in drugega bolj naravnega, zelenega.

Urbani se nahaja med stavbami in je namenjen ljudem, ki tam stanujejo in delajo ali preživljajo svoj prosti čas, medtem ko je drugi sestavljen iz otroškega parka, promenad, igrišča in tribun, ki se lahko uporabijo za igro, pa tudi za različne predstave, razstave, predavanja, srečanja itd.

urbani prostori

Predvidela sem, da bo obdelano območje privlačno tudi za rekreativce in športnike, ki se bodo po peš poteh povzpeli na hrib in njegovo teme in gozd uporabljali za sprehode, telovadbo, piknike in druženja.

prerezi
proces konzultacij na daljavo
razvoj zasnove soseske, preskušanje variant