Kompleks Sibirija

Ksenja Kozamernik

mentor: izr. prof. dr. Alenka Fikfak, doc. dr. Matevž Juvančič
asistenta: asist. Janez P. Grom, asist. Kristijan Lavtižar

Kompleks Sibirija predstavlja prijeten in modern pristop k predmestni gradnji. Stanovanjski kompleks se nahaja na Cesti dveh cesarjev, pri Rakovi Jelši na jugozahodu Ljubljane. Območje predstavlja novo in živahno predmestje, ki samo čaka, da zaživi v naši zeleni prestolnici.

Stavbni otok je popoln prostor za mlade družine, pare ter nasploh za kogarkoli, ki si želi mirnega življenja v ljubljanskem predmestju. V svojo idejo prenove »Sibirije« sem želela doprinesti zelenje in možnost gibanja znotraj mesta . Želela sem ustvariti območje, ki poudarja zeleno sosesko; To sem pa dosegla z dodajanjem mnogih zelenih površin, parkov ter zelenenja med stavbnimi enotami.

Zadala sem si cilj, da bo ta novozgrajena soseska omogočala gibanje in rekreacijo, brez da rezidenti zapuščajo kompleks. Zato sem zasnovala en večji in nekaj manjših parkov, ki zagotavljajo zelene površine in možnost gibanja za nove stanovalce. Otok je sestavljen iz mnogo pešpoti, ki omogočajo primerno prehodnost in pretočnost.

Kompozicija stavbnega otoka je sestavljena iz dveh tipologij; uporabila sem verižne in vrste hiše, saj sem le z njima lahko dosegla harmonično konstrukcijo, ki predstavlja prijetno okolje za nove »prebivalce Sibirije«.