Zelene Dolnice

Teja Golob

mentorja: doc. dr. Matevž Juvančič, izr. prof. dr. Alenka Fikfak
asistenta: asist. Janez P. Grom,  asist. Kristijan Lavtižar

Soseska se nahaja v Dolnicah na severozahodu Ljubljane in spada pod mestno četrt Dravlje. Tukaj gosteje grajeno tkivo sosednjih obrobnih mestnih predelov prehaja v predmestno strukturo vaškega tipa. Izhodišče je ideja združevanja naravnega in urbanega prostora, ki tvorita harmonijo območja.

Intenziteta in velikost volumnov stavb pojemajo od jedra navzven, pri čemer se višine stavb proti robovom zmanjšujejo. V želji po raznolikosti prostora, se na območju pojavljajo različne tipologije objektov kot so enodružinske hiše na robu, ter lamelni ter koridorski bloki v središču soseske.

Programska zasnova je oblikovana na način, da omogoča čim večjo izrabo prostora in ponuja storitve, kot so zdravstvene dejavnosti, vrtec, trgovine, banko, restavracije in fitnes center. Odprti prostori se prilagajajo terenu, tako pa se spreminjata tudi pogled in razpoloženje. Javni prostori nudijo prostor za igro in sprostitev, zasebne površine v zaledju pa odražajo mir in zasebno življenje.

programska zasnova
zasnova oblike osrednjega stavbnega otoka

Soseska je dostopna in prehodna, v promet pa se lahko vključujejo tako vozila kot kolesarji in pešci. Poleg lastnega prevoza je omogočen tudi javni potniški promet, saj se na območju nahajata dve avtobusni postaji. Načrtovane podzemne garaže večino mirujočega prometa umaknejo iz odprtih površin, del potreb po parkiranju pa zagotavlja obcestno bočno parkiranje.

prerezi
pogledi po soseski
razvoj zasnove soseske in proces konzultacij na daljavo