Študentsko naselje – Stožice

Tadej Gregorič

mentor: izr. prof. dr. Alenka Fikfak, doc. dr. Matevž Juvančič
asistenta: asist. Janez P. Grom, asist. Kristijan Lavtižar

Prava učilnica se začne tik pred vrati v samem mestu. Načrtovana ureditev postavljeno v “živ svet, kjer hodiš med svetlobo in senco da bi prišel do fakultete”.

Nova pozidava in ureditev je več kot le en prebivalec, ima moč ustvariti prijetnosti, kar je eden od razlogov, zakaj študentje radi živimo v skupnostih in ne osamljeni. Vizualni vpliv mesta lahko z združevanjem zgradb skupaj v celoto nudi vizualni užitek, ki ga osamljena stavba sama ne more ( stara mestna jedra ). Trgi in ulice so prostori, ki pripadajo vsem kot javni prostor v kaosu stavb. Stavbe pripeljane na merilo pešca, majhne zanimive ulice, ki se odpirajo in zapirajo v seriji trgov. Raznolikost med stavbami in nepravilnosti v zaciljeni mreži. Študentska soseska, kjer se pešec v prostoru zasanja in izgubi, a še vedno ga na vsakem vogalu pričaka novo presenečenje, novi trg, nov ovinek, nova stavba. Igra z odprtim in zaprtim prostorom. Na trgih se pojavijo javni programi in tako nastane razmerje med zasebnim in javnim prostorom. Naselje namenjeno prepletu vseh generacij, saj tako nastanejo ulice in trgi prostori za druženje, učenje in zabavo, “življenje na ulici”.