Urbana šahovnica

Ajla Crnalić

mentorica: izr. prof. dr. Ilka Čerpes, arhitektka
asistent: Aleksander Vujović, arhitekt
strokovna sodelavca: Blaž Babnik, arhitekt in Mia Crnič, arhitektka
demonstratorka: Zala Koleša, arhitektka urbanistka

Za območje ob Poljanski cesti sem izbrala samo en tip stavbe in sicer blok iz soseske Polje 1. Južni del stavbnega otoka je organiziran v zazidalni vzorec šahovnice, severni del pa predstavlja prilagojen niz višjih stavb ob Poljanski cesti. Razmiki med stavbami so določeni glede na hrup, osvetlitev in zasebnost. Na Poljanski cesti sem predlagala novo ureditev peš poti in kolesarske steze. Zaradi velikega števila prebivalcev in obiskovalcev sem na severu in na jugu umestila dve podzemni garaži. Poleg tega premore območje urejeno zunanje parkirišče ki se nahaja na zahodu in ima dostop iz Mesarske ulice ter pripadajoče bočno parkiranje. Ob stavbi kulturne dediščine se nahaja želežniška postaja. Ta del območja je zamišljen kot večnamenska javna površina. V središču območja in zravan stavbe s kulturno dediščno sem umestila park z igirščem, ki bi ga lahko uporabljajo tako  stanovalci kot tudi obiskovalci. Okoli celotnega območja se nahaja drevored. 

Morfološka zasnova

Situacija
Prereza

Aksonometrični pogled

Perspektivni pogled

Perspektivni pogled

Ana Žnidaršič