Garaža na Gregorčičevi ulici

Anastasia Dudkina

mentorica: izr. prof. dr. Ilka Čerpes, arhitektka
asistent: Aleksander Vujović, arhitekt
strokovna sodelavca: Blaž Babnik, arhitekt in Mia Crnič, arhitektka
demonstratorka: Zala Koleša, arhitektka urbanistka
Ortofoto lokacije

Za projekt sem se odločila, ker je na Gregorčičevi ulici velika težava s parkiranjem. V tej ulici je tudi šola, ki ni varna. Zato sem se domislila, da bi pod ulico naredili podzemno parkirišče. Na tem parkirišču bodo lahko parkirali tudi ljudje, ki živijo v stanovanjih ob Gregorčičevi ulici. Ker na ulici ne bo več parkiranja, predvidevam, da na najbližjih ulicah ne bo zastojev. V garaži bodo lahko parkirali tudi starši, ki bodo svoje otroke peljali v šolo z možnostjo brezplačnega parkiranja za 15 minut. Če bo v šoli kakšna prireditev, ulica ne bo natrpana z avtomobili in vsak starš bo imel parkirno mesto. Nad garažo je majhen park, kjer je igrišče za otroke, ki se bodo vrnili iz šole, pa tudi za otroke, ki živijo v okoliških stanovanjih. Park bo tudi za ljudi, da se po njemu sprehodijo, ko končajo z delom. V parku bo zelena trava, kjer bodo lahko sedeli in obedovali ljudje, ki delajo v bližini. Drevesa bodo v koritih, ker jih ni mogoče zasaditi v tla nad garažo. Tako bo park videti zelen in prijeten za sprehod. Zvečer bodo luči, ki tam stojijo, osvetljevale pot. Na voljo bodo tudi stojala za kolesa. Kolesarske poti bodo speljane ločeno od dela za pešce, kar bo varneje za pešce, otroke in kolesarje. Tako bo ulica postala varnejša za pešce in težav s parkiranjem ne bo več.

Tloris projekta
Pogled na klančino garaže z zahoda
Pogled na ureditev s severovzhoda
Pogled na ureditev nad garažo z vzhoda
Nejc Demšar
Eva Indjić