Zarobljeno dvorišče

Urša Tomažin

mentorica: izr. prof. dr. Ilka Čerpes, arhitektka
asistent: Aleksander Vujović, arhitekt
strokovna sodelavca: Blaž Babnik, arhitekt in Mia Crnič, arhitektka
demonstratorka: Zala Koleša, arhitektka urbanistka

V svojem projektu sem reciklirala karejsko zazidavo s Celovške ceste in jo razčlenila na posamezne stranice. Izbrani stranici sem umestila v obliki črke L in postavila eno na sever, vzporedno z Poljansko cesto, drugo pa na zahod ob Mesarsko cesto. Preostalo območje sem zapolnila s šestimi stanovanjskimi bloki iz naselja Polje 1. Tako je nastala situacija, pri kateri je s severozahoda območje zaprto s karejsko zazidavo in se odpira proti jugovzhodu s posameznimi bloki, med katerimi se ustvrijo manjša polzasebna dvorišča. Na sredini pri obeh stranicah kareja sem v pritličju ustvarila pasažo in omogočila boljšo prehodnost. Nato se proti jugovzhodu kare “razbije” v točkovno zazidavo z vmesnimi dvorišči in gozdički z igrišči, kar ustvari prijeten ambient za stanovalce. Skozi območje so ustvarjene pešpoti v smereh sever-jug, vzhod-zahod, ter po diagonalah. Med bloke sem postavila tlakovan trg, ki je poljavne narave, trg pri stavbi kulturne dediščine in železniški postaji na vzhodu pa je javen. Ob Mesarski cesti sem omogočila bočno parkiranje.

Morfološka zasnova

Situacija
Prereza

Aksonometrični pogled

Perspektivni pogled

Perspektivni pogled

Lucija Krpan
Zeleni pasovi
Erna Bukovica