Projekt Gregorčičeva ulica

Karin Černe

mentorica: izr. prof. dr. Ilka Čerpes, arhitektka
asistent: Aleksander Vujović, arhitekt
strokovna sodelavca: Blaž Babnik, arhitekt in Mia Crnič, arhitektka
demonstratorka: Zala Koleša, arhitektka urbanistka
Ortofoto lokacije

Bistvo seminarskega projekta je spremeniti na bolje območje med Erjavčevo in Prešernovo cesto ter Gregorčičevo ulico v Ljubljani.

Za obdelati sem si izbrala del Gregorčičeve ulice med osnovno šolo Majde Vrhovnik in stanovanjskimi stavbami na drugi strani ulice. Cesta, ki poteka od jugovzhoda do severozahoda, je namenjena predvsem avtomobilom. V svojem projektu sem jo zožila in jo delno spremenila v pot za kolesarje in pešce. Na obe straneh sem ji dodala drevored in ulično razsvetljavo ter na eni strani vrsto klopi. Pred stanovanjskimi stavbami sem speljala pot za pešce. Med njo in zoženo cesto sem uredila zeleno površino s klopmi in drevesi, ki ščiti stanovalce pred hrupom in vročino. Vrtiček ob šoli, ki je bil ograjen in namenjen samo osnovnošolcem, sem spremenila v park s klopmi in mizami ter ga odprla za vse uporabnike tega območja. V park sem tudi prestavila kip Majde Vrhovnik. Ta danes stoji na parkirišču pred vhodom na šolsko dvorišče in je obdan s kolesi brez ustreznega parkirnega prostora, zato sem tukaj postavila stojala za kolesa.

Tloris projekta
Pogled na projekt s severozahoda
Pogled na projekt z vzhoda
Benjamin Boben
Nejc Demšar