I. letnik | magistrski študij

Marko Gruden, Don Papandopulo in Lara Dea Zorc

mentorica: izr. prof. dr. Ilka Čerpes, arhitektka
asistent: Aleksander Vujović, arhitekt
strokovna sodelavca: Blaž Babnik, arhitekt in Mia Crnič, arhitektka
demonstratorka: Zala Koleša, arhitektka urbanistka

Prvi letnik magistrskega študija Urbanizem

Cilj projekta je izdelati in z abstraktnimi modeli prikazati razvojno strategijo za zaokrožen del urbanega središča. V tem študijskem letu smo obravnavali Zaloško cesto s pripadajočim obrobjem na odseku med vzhodnim avtocestnim obročem in kompleksom Univerzitetnega kliničnega centra v središču Ljubljane.

Študentek in študenti so na podlagi terenskih ogledov in informacij iz različnih baz prostorskih podatkov izdelali in v obliki abstraktnih modelov prikazali niz funkcionalnih, oblikovnih ter pomenskih analiz širšega in ožjega območja Zaloške ceste. S teoretskim aparatom, ki so ga zgradili s študijem Augéjeve teorije ne-kraja in zbirke študentskih esejev »Non-Place Representing Placelessness in Literature, Media and Culture« (Univerza v Aalborgu, 2015), so na podlagi antropoloških in kulturoloških kriterijev ovrednotili pomen izsledkov morfoloških, funkcionalnih in zaznavnih analiz. Končno so izdelali in umestili v prostor strateški načrt ukrepov za prenovo Zaloške ceste in njenega zaledja.