Otok športa

Eva Indjić

mentorica: izr. prof. dr. Ilka Čerpes, arhitektka
asistent: Aleksander Vujović, arhitekt
strokovna sodelavca: Blaž Babnik, arhitekt in Mia Crnič, arhitektka
demonstratorka: Zala Koleša, arhitektka urbanistka
Ortofoto lokacije

Cilj projekta je rekonstruirati in revitalizirati celotno otroško igrišče pred osnovno šolo Majde Vrhovnik. Obstoječe igrišče bo popolnoma prenovljeno in opremljeno s športno ter dodatno opremo. Levo, ob Gregorčičevi ulici, bo površina namenjena ureditvi skate parka, medtem ko bo površina na desni strani, ob Erjavčevi cesti opremljena z otroškimi igrali. Večgeneracijski igrišči bosta tako prispevali k večji vključenosti različnih starostnih skupin (površine z otroškimi igrali za otroke starostne skupine nad 6 let in skate park za starejše uporabnike). Med omenjenima igriščema bo postavljena bariera z dvovrstnim drevoredom in klopmi. Gre za ureditev osrednjega dela šolskega dvorišča pred vhodom v šolo. Ta bo opremljen z že omenjenimi klopmi, z razsvetljavo, gredicami dišavnic ter pešpotmi, ob katerih bodo postavljeni razstavni panoji. Okoli obeh igrišč bodo urejene travnate površine.

Namen projekta je primernejša ureditev prostora za aktivnejše preživljanje prostega časa v lokalnem okolju ter učinkovitejša izraba šolskih površin. Na ta način lahko povečamo število uporabnikov obstoječega igrišča in preprečimo oziroma zmanjšamo obseg dnevnih migracij krajanov na druge lokacije, zaradi pomanjkanja primerno urejenih odprtih površin.

Tloris projekta
Pogled na park s severa
Pogled na park z vzhoda
Avtor projekta