Labirint miru

Fedja Bavdek

mentorica: izr. prof. dr. Ilka Čerpes, arhitektka
asistent: Aleksander Vujović, arhitekt
strokovna sodelavca: Blaž Babnik, arhitekt in Mia Crnič, arhitektka
demonstratorka: Zala Koleša, arhitektka urbanistka
Ortofoto lokacije

Območje parka z labirintom se nahaja ob predsedniški palači ter Erjavčevi cesti v Ljubljani. Trenutno se tu nahaja parkirišče predsedniških vozil ter vila v kateri je Urad Vlade republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu.  Za vilo so arheološki ostanki Emone, katerih, zaradi slabe dostopnosti, vidljivosti ter označbe, veliko ljudi ne pozna.

Cilj projekta je, da se trenutno povsem tlakovana Erjavčeva cesta oživi in ozeleni ter, da prostor trenutno namenjen vozilom, postane pešcem bolj primeren. 

Erjavčeva cesta se razdeli na štiri dominantne pasove: osvetljena kolesarska steza pri Cankarjevemu domu, pas za vzdrževalna in intervencijska vozila na sredini ter dve ožji pešpoti. Ti dve se vzdolžno v ritmičnih presledkih večkrat med seboj diagonalno povezujeta in tvorita manjše trikotne otoke z drevesi ter klopmi za oddih mimoidočih.

Iz pešpoti so speljane povezave na drugo, bolj umirjeno južno stran območja. Na mestu, kjer se trenutno nahaja zid predsedniških garaž, je urejen prireditveni prostor, ki je obdan s stopničasto tribuno.

Med tribuno in vilo, kjer je na novo odprt dostop do arheološkega najdišča, je zasnovan pol metra visok grmičast labirint s klopmi. Labirint predstavlja prehod iz živahnega dela ceste v mirnejše območje arheološkega najdišča. Labirint se na jugu izteče na pot, ki povezuje vstop v območje arheoloških izkopanin s prireditvenim prostorom.

Tloris projekta
Pogled na ureditev z zahoda
Pogled na ureditev s severa
Ilhana Šahinović
Benjamin Boben