Zelena terasna soseska

Urša Irman

mentorica: izr. prof. dr. Ilka Čerpes, arhitektka
asistent: Aleksander Vujović, arhitekt
strokovna sodelavca: Blaž Babnik, arhitekt in Mia Crnič, arhitektka
demonstratorka: Zala Koleša, arhitektka urbanistka

Izbrani stavbni otok ob Gruberjevem kanalu sem zasnovala s šestimi terasnimi bloki arhitekta Viktorja Pusta. Ti v nekoliko transformirani obliki stojijo v dveh nizih, pravokotnih na Poljansko cesto oz. Gruberjev kanal. Niza tvorita večji vmesni zelen odprti prostor, namenjen prehajanju ter dostopu do večjega trga na katerem prevladuje stavba s kulturno dediščino in železniška postaja. Obdajajo ga zelene raščene površine, ki so v veliki meri pogozdene. Obstoječo pot ob reki sem nadaljevala ob železnici, ki se nadaljuje do stika s Poljansko cesto. Na nekoliko bolj urbani  značaj ponuja manjši trg v bližini križišča Mesarske in Poljanske ceste, kjer je v pritličju predviden javni program. Iz trga se pot izteka vse do kanala, tovrstni prečni prehodi pa so urejeni tudi med ostalimi bloki. V želji po zagotavljanju zelenega življenjskega okolja, so parkirni prostori večinoma urejeni z dvema podzemnima garažama. Uvoza zanje sta zasnovana z Mesarske ceste, kjer je hkrati urejenih nekaj bočnih parkirnih mest. Z umikom prometa na obrobje je na območju zagotovljena varnost, obenem pa je s tem omogočeno nemoteno in brezskrbno prehajanje mimoidočih pešcev in kolesarjev.

Morfološka zasnova

Situacija
Prereza

Aksonometrični pogled

Perspektivni pogled

Perspektivni pogled

Prejšnji projekt
Avtor projekta
Naslednji projekt
Avtor projekta