Zeleni pasovi

Erna Bukovica

mentorica: izr. prof. dr. Ilka Čerpes, arhitektka
asistent: Aleksander Vujović, arhitekt
strokovna sodelavca: Blaž Babnik, arhitekt in Mia Crnič, arhitektka
demonstratorka: Zala Koleša, arhitektka urbanistka

Obravnavano območje leži tik ob Zaloški cesti, ki je pomembna vpadnica v Ljubljano in s tem prometno močno obremenjena. Gre za precej neizkoriščene parcele, ki trenutno predstavljajo ločnico med urbanim naseljem na severu in vasjo na jugu. Obstoječi vrtički, ki trenutno predstavljajo edino življenje v središčem delu lokacije, so glavni element in vodilni program pri konceptni zasnovi projekta. Ti so ohranjeni na istem mestu. Predvidela sem zgolj njihovo povečanje in izboljšanje dostopnosti. S pomočjo zelenih pasov po celotnem območju sem želela vzpostaviti delujoč zeleni sistem, ki bi povezoval sever in jug lokacije ter bi predstavljal glavne skupne javne površine. Sama gradnja, tipologije in njene višine so prilagojene okoliškim objektom ter se od severa proti jugu območja nižajo. Okoli vseh urejenih zelenih površin so nanizane predvsem stanovanjske in centralne površine, pri katerih je zamišljen ne-stanovanjski program zgolj v prvi ali prvih dveh etažah. S tem bi bila nova soseska bolj mirna, zelena, odprta, dostopna in prijetna za bivanje pa tudi za obiskovanje.

Situacija
Prereza
Namenska raba prostora
Urbanistični kazalci
Urša Tomažin
Tilen Gotenc