PoLJska zebra

Rok Prislan

mentorica: izr. prof. dr. Ilka Čerpes, arhitektka
asistent: Aleksander Vujović, arhitekt
strokovna sodelavca: Blaž Babnik, arhitekt in Mia Crnič, arhitektka
demonstratorka: Zala Koleša, arhitektka urbanistka

Koncept ureditve temelji na oblikovanju pasov grajenega in zelenega. Kot glavno smernico sem si zadal Zaloško cesto, ob kateri sem vzporedno nizal pasove stavbnih otokov različnih rab. Pasovi potekajo iz zahoda proti vzhodu. Na lokaciji krožnega križišča na vzhodnem robu območja spremenijo smer in sledijo ritmu obstoječe pozidave proti jugu. Celotno lokacijo sem povezal z dvema glavnima cestama, katerima sem omogočil dostop z Zaloške ceste ter tako ustvaril ortogonalno mrežo ulic. S tem sem pridobil velikost in obliko stavbnih otokov, v katere sem umestil različne tipologije stavb. Na severnem delu vzdolž Zaloške ceste sem z mrežnim vzorcem pozidave dosegel najvišje gostote. Kot tipologijo stavbe sem uporabil blok na dvorišče, katerega sem razčlenil in s tem pridobil dinamičnost v prostoru. Zaradi bližine glavne vpadnice prevladuje tu mešana raba centralnih dejavnosti in stanovanj. Mrežnem vzorcu sledi pas točkovnega vzorca pozidave stolpičev, namenjenih stanovanjskim prostorom. Skupaj s stolpiči se po celotni dolžini lokacije razteza tudi urejen park, kateri omogoča boljšo povezavo za pešce in kolesarje ter hkrati zvišuje kvaliteto bivalnega okolja. Sledi tretji pas enodružinskih vrstnih hiš, katerih namen je zmanjšati gostoto pozidave na nivo že obstoječe okolice in se tako bolj prijazno približati “vaški pozidavi “ na jugu. Četrti in zadnji pas je namenjen zelenim površinam, površinam za šport in rekreacijo. Hkrati nudi tudi parkirna mesta za obiskovalce.

Situacija
Prereza
Namenska raba prostora
Urbanistični kazalci
Adrijan Piano
Igor Rojnik