Polno – prazno

Igor Rojnik

mentorica: izr. prof. dr. Ilka Čerpes, arhitektka
asistent: Aleksander Vujović, arhitekt
strokovna sodelavca: Blaž Babnik, arhitekt in Mia Crnič, arhitektka
demonstratorka: Zala Koleša, arhitektka urbanistka

V svojem projektu sem prazno območje pretežno pozidal s tipologijo odprtega bloka na dvorišče (P+3), dodani pa so še lamelni bloki (P+3) in atrijske hiše (P+1) . Na severu se gradbena linija prilagaja Zaloški cesti, medtem ko na jugu in zahodu sledi obstoječi lokalni cesti, na vzhodu pa situacijo zamejuje Cesta 30. avgusta. Koncept sledi ideji polno – prazno, kar pomeni, da projekt sestavljajo večji ali manjši stavbni otoki, z visokim faktorjem izrabe in zazidanosti, med njimi pa so zelene parkovne in športne površine. Na severu in zahodu, kjer potekajo glavne ceste, je določena mešana raba. Tukaj je v pritličjih predvidena poslovna in storitvena raba, južno pa samo stanovanjska raba. Obstoječi zdravstveni dom ob Cesti 30. avgusta sem nadomestil z novim, ki sledi tipologiji in urbani zasnovi nove situacije ter omogoča mešano programsko zasnovo. Prometno povezavo sem uredil z zanko, tako da je glavnina prometa speljana po nekaj glavnih ulicah. Na ta način je nova ureditev dostopna z Zaloške ceste in ne obremenjuje ostalih obstoječih cest.

Situacija
Prereza
Namenska raba prostora
Urbanistični kazalci
Rok Prislan
Urbana pahljača
Ilhana Šahinović