III. letnik

Erna Bukovica, Tilen Gotenc, Žiga Kralj, Blaž Korent, Pia Papež, Adrijan Piano, Rok Prislan, Igor Rojnik in Ilhana Šahinović

mentorica: izr. prof. dr. Ilka Čerpes, arhitektka
asistent: Aleksander Vujović, arhitekt
strokovna sodelavca: Blaž Babnik, arhitekt in Mia Crnič, arhitektka
demonstratorka: Zala Koleša, arhitektka urbanistka

Tretji letnik diplomskega študija Urbanizem

Cilj projekta v tretjem letniku je izdelati urbanistično zasnovo stanovanjskega naselja in ozavestiti študentke in študente o posebnem pomenu oblikovanja stanovanjskega okolja za kakovost človekovega bivanja. Za teoretski okvir načrtovanja smo uporabili znamenito predavanje Martina Heideggerja »Gradnja Prebivanje Mišljenje«. Na podlagi razmišljanja o pomembnih vprašanjih bivanja so študentke in študenti najprej določili vodilno misel in nato tudi tehnično izdelali urbanistično zasnovo stanovanjskega naselja med Zaloško cesto, vzhodno avtocesto in Ljubljanico.

Uvodoma smo analizirali znamenito predavanje Martina Heideggerja v interpretaciji Ute Guzzoni (predavanje na Fakulteti za arhitekturo »Gradnja je v sami sebi že prebivanje«, prevod v slovenščino,2017). Študentke in študenti so pripravili pisne izvlečke in jih opremili z ilustracijo, ki po njihovem mnenju najbolje ponazarjala sporočilo Heideggrovega teksta in s tem tudi vodilno misel njihovega projekta. Ilustracije so izbirali iz umetniških zbirk priznanih umetniških ustanov, ki so dostopne na spletu, s čimer so hkrati širili svoje kulturno obzorje.

V nadaljevanju so študentke in študenti izdelali in na načrtih prikazali nabor urbanih analiz, urbanistično situacijo in prereze stavbnih volumnov, javnega prostora ter prometnih in zelenih površin. Končno so zazidalno situacijo interpretirali v obliki načrta namenske rabe, ki so ga opremili z urbanističnimi kazalci.

II. letnik
I. letnik | magistrski študij