Prijetno s koristnim

Tilen Gotenc

mentorica: izr. prof. dr. Ilka Čerpes, arhitektka
asistent: Aleksander Vujović, arhitekt
strokovna sodelavca: Blaž Babnik, arhitekt in Mia Crnič, arhitektka
demonstratorka: Zala Koleša, arhitektka urbanistka

Prazen prostor kot izhodišče ponuja mnogo priložnosti za ustvarjanje. Kljub prostim rokam pa je moje načrtovano območje precej enostavno in funkcionalno. Smiselno se povezuje z okolico ter pametno izkoristi prednosti, ki so ji dane. Komunikacijsko je smiselno prepleteno, programsko dopolnjuje ožjo in širšo okolico, v že obstoječo infrastrukturo ne vsiljuje neprimernih novih načrtov, s svojimi zelenimi površinami pa ponuja udobje in zelo potreben prostor za odmik. Znotraj lokacije lahko najdemo tudi imitacijo urbanega gozda, s katerim še dodatno vpeljem občutek odmaknjenosti ter ”divjine”. V iskanju pravih rešitev sem uporabil tri različne tipologije. Te so stolpič, lamelni blok ter vrstne hiše. Prerazporeditev gradnje na območju je zelo berljiva ter smiselna. Vrstne hiše se tako s potrebnim odmikom ne mešajo s programi stolpičev. Za potrebne parkirne prostore je poskrbljeno tako z garažnimi prostori (ti se nahajajo v kleteh na območjih stolpičev) kot tudi z obcestnim parkiranjem ter parkirnimi žepi v preostalem območju. S pomočjo javnih tlakovanih ploščadi v prostor vnesem idejo javnega življenja.

Situacija
Prereza
Namenska raba prostora
Urbanistični kazalci
Erna Bukovica
Žiga Kralj