I. letnik

Fedja Bavdek, Benjamin Boben, Karin Černe, Nejc Demšar, Anastasia Dudkina, Eva Indjić in Ana Žnidaršič

mentorica: izr. prof. dr. Ilka Čerpes, arhitektka
asistent: Aleksander Vujović, arhitekt
strokovna sodelavca: Blaž Babnik, arhitekt in Mia Crnič, arhitektka
demonstratorka: Zala Koleša, arhitektka urbanistka

Prvi letnik diplomskega študija Urbanizem

Cilj projekta v prvem letniku je uvesti študentke in študente v svet premišljevanj o mestu, o hišah in o javnem prostoru med njimi. Obravnavali smo območje vladnega središča v najožjem središču Ljubljane med Erjavčevo in Igriško ulico ter med Gregorčičevo in Prešernovo cesto. Območje obrobljajo vladne ustanove, predsedniška palača in osnovna šola. Vse ustanove so introvertirane z nadzorovanim dostopom v stavbo in na njeno funkcionalno zemljišče. Prostor je neprehoden in izrezan iz mreže mestnega javnega prostora. V središču stavbnega otoka je pomembno arheološko najdišče, ki je za javnost dostopno le v določenem letnem času po predhodni najavi.

S pomočjo večkratnih obiskov v različnih urah dneva in v različnih dneh v tednu so študentje analizirali, kako ljudje uporabljajo javni prostor po obodu stavbnega otoka in njihovo obnašanje primerjali z dogajanjem v drugih pomembnih in delujočih javnih prostorih v Ljubljani. Izdelali so maketo območja in nanjo najprej razporedili fotografije obnašanja ljudi v obstoječem stanju. Opazovali so, kje se ljudje gibajo in kje zadržujejo ter kateri prostori med stavbami so neobljudeni. V drugem koraku so odstranili obstoječe ograje in nadzorne točke ter analogno z dokumentiranim vedenjem ljudi v delujočih javnih prostorih preuredili ne-kraje v kraje. Izdelali so katalog opreme in infrastrukture, ki jo ljudje potrebujejo za posamezne aktivnosti (hoja, vožnja s kolesom, posedanje, ogled arheološkega najdišča, druženje…). Nato so z barvnimi papirji v tlorisni projekciji na maketi izdelali skico omrežja poti in kolesarskih stez, ob katere so razporedili drevesa in urbano opremo. Postavitev so fotografirali in jo uporabili namesto tlorisnega načrta za izdelavo končnega 3D modela. Elemente opreme so naročili preko spleta ali jih natisnili s 3D tiskalnikom. Nato so jih sami pobarvali in postavili na maketo območja skladno s predhodno skico. Maketo so fotografirali iz različnih zornih kotov in fotografije pripravili za spletno objavo.

I. letnik | magistrski študij
II. letnik