Trg Emona

Ana Žnidaršič

mentorica: izr. prof. dr. Ilka Čerpes, arhitektka
asistent: Aleksander Vujović, arhitekt
strokovna sodelavca: Blaž Babnik, arhitekt in Mia Crnič, arhitektka
demonstratorka: Zala Koleša, arhitektka urbanistka
Ortofoto lokacije

Nahajamo se v območju, kjer stojijo predsedniška palača, Cankarjev dom in arheološki ostanki. Trenutno je tukaj veliko parkirišče, ki pripada predsedniški palači. Ob njem se skrivajo arheološki ostanki, ki jih veliko ljudi ne pozna, saj so slabo dostopni in skriti pogledom iz ulic. Ob severnem in južnem robu parkirišča potekata Erjavčeva cesta in Gregorčičeva ulica.

S svojim projektom sem želela povezati Erjavčevo cesto in Gregorčičevo ulico skozi današnje parkirišče ter ponuditi boljši dostop do arheoloških ostankov. 

To sem naredila tako, da sem odstranila parkirišče in garažo ter tja postavila trg. Na njem naj bi se dogajale razne prireditve povezane z bližnjo predsedniško palačo, prav tako bi ljudje tukaj lahko za kratek čas postali in posedeli. Pri zasnovi sem združila idejo treh večjih trgov v centru Ljubljane. Trg Emona bi bil po izgledu kot Kongresni trg, po funkciji Trg Republike in po simboliki Prešernov trg (vlogo kipa Franceta Prešerna bi tukaj prevzeli arheološki ostanki). 

Trg Emona bi povezovali z obodnimi ulicami dve ožji ploščadi, ki bi oblikovali bolj intimen vhod. Ob njih bi se vrstila na novo in že prvotno zasajena drevesa. Na sredini vzhodne stranice trga sem predvidela tretjo, ožjo ploščad, ki bi označila in omogočala dostop do arheoloških izkopanin. Na tej ploščadi bi stali dve klopi, smetnjak in informacijska tabla o izkopaninah. Trg bi tlakovali z granitnimi ploščami. Ob njem bi rasla trava z drevesi. 

Na trgu bi se po sredini osno-simetrično vrstilo pet luči in še po ena na vsakem skrajnem robu. Ob robovih tlakovane ploščadi sem načrtovala simetrično razporejene klopi in tri koše za smeti; enega na ploščadi ob izkopaninah, druga dva pa ob vhodnih ploščadih. Ker bi naj trg povezal dve prometni poti (Gregorčičeva ulica in Erjavčeva cesta), sem ob severni vhodni ploščadi omogočila prostor tudi za odlaganje koles, kjer bi kolesarji lahko odložili svoja prevozna sredstva na stojalih za kolesa.

Tloris projekta
Pogled na trg z juga
Pogled na trg s severa
Eva Indjić
Ajla Crnalić