Klimatski park

Nejc Demšar

mentorica: izr. prof. dr. Ilka Čerpes, arhitektka
asistent: Aleksander Vujović, arhitekt
strokovna sodelavca: Blaž Babnik, arhitekt in Mia Crnič, arhitektka
demonstratorka: Zala Koleša, arhitektka urbanistka
Ortofoto lokacije

Prostor, ki ga urejam se nahaja med Erjavčevo cesto in Gregorčičevo ulico ob Osnovni šoli Majde Vrhovnik. Prostor trenutno ni v uporabi in ni urejen. Namen ureditve je povečava zelenih površin v območju, katerega lahko mimoidoči izkoristijo za sproščanje ter kot piknik prostor, prav tako pa nam nudi tudi več povezav za prečkanje med ulicami.

Park je iz vseh štirih strani zaprt in sicer s polno steno na vzhodni in zahodni strani, na severni in južni strani pa je ograjen z višjo ograjo. Po vseh zelenih površinah so razporejena drevesa in grmovja, zahodna stena pa je poraščena s trto. Na severni in vzhodni strani stojijo že obstoječa drevesa, ki so linijsko razporejena, na južni strani ter v kotih zahodne stene pa so drevesa na novo gručasto zasajena.

Po sredini parka vodi glavna pot, ki jo popestri osvetljen bazen. Ta pot povezuje Erjavčevo cesto in Gregorčičevo ulico, kjer so tudi glavni vhodi v park. Vstop je možen tudi iz vseh štirih kotov in sicer po poteh, katere se skupaj z glavno združijo v središču parka. Glavna pot je opremljena s štirimi mostovi, ki omogočajo prehod obeh strani bazena, prav tako pa je celotna dolžina poti opremljena še s klopmi in smetnjaki. V parku stoji tudi meteorološka postaja, ki si jo lahko ogleda vsak mimoidoči.

Na vzhodni strani stoji še prostor opremljen z mizami, osvetlitvijo, smetnjaki in manjšimi drevesi, ki mizam nudijo dodatno senco. Prostor je namenjen za piknike in razna druženja.

Ob Erjavčevi cesti je dodaten prostor namenjen še dvosmerni kolesarski stezi, prav tako pa tudi na vzhodni strani parka, kar omogoča prehod tudi kolesarjem.

Tloris projekta
Pogled na park s severovzhoda
Pogled na park z jugozahoda
Pogled na park z juga