Uokvirjanje prostora

Žana Križanič

mentorica: izr. prof. dr. Ilka Čerpes, arhitektka
asistent: Aleksander Vujović, arhitekt
strokovna sodelavca: Blaž Babnik, arhitekt in Mia Crnič, arhitektka
demonstratorka: Zala Koleša, arhitektka urbanistka

Pri svojem projektu sem uporabila dve različni tipologiji in sicer vila blok, ki originalno stoji v soseski Polje I ter del tivolskega kareja. Le-tega sem razčlenila in na obravnavano območje umestila tri odprte kareje v obliki črke L. S postavitvijo sem želela ustvariti pestre prostorske sekvence z zamikom zazidalnih polj v obliki t.i. “šahovnice”. Ideji sem sledila tudi, ko sem načrtovala zelene prostore. Slednji so poljavnega značaja, tako prebivalcem blokov ponujajo večjo zasebnost in zavetje pred hrupno in prometno Poljansko cesto. Vsi posamezni vila bloki imajo 4 etaže. Na severozahodnem robu se prostor odpre v manjšo tlakovano ploščad, ki se razprostira od Poljanske ceste do sosednjega stavbnega bloka. Zadnji kare na vzhodni strani uokvirja in definira prostor kulturne dediščine, ki sem ga določila za samo središče moje ureditve. Severni in južni del ureditve povezuje notranja ulica, ki napaja podzemne garaže pod tremi kareji, ter vodi proti prej omenjeni stavbi kulturne dediščine. Ob njej se nahajata železniška postaja in večji javni prostor. Na vzhodnem delu se nahaja večji park, kjer so načrtovani otroško igrišče, knjižnica in fitnes na prostem. Skozi park prav tako vodi sprehajalna pot, ki pa pešca vodi od območja kulturne dediščine nekdanje klavnice ter se nadaljuje ob Grubarjevem kanalu.

Morfološka zasnova

Situacija
Prereza

Aksonometrični pogled

Perspektivni pogled

Perspektivni pogled

Lucija Krpan