»I« + »L«

Adrijan Piano

mentorica: izr. prof. dr. Ilka Čerpes, arhitektka
asistent: Aleksander Vujović, arhitekt
strokovna sodelavca: Blaž Babnik, arhitekt in Mia Crnič, arhitektka
demonstratorka: Zala Koleša, arhitektka urbanistka

Območje načrtovanja vključuje dve tipologiji in sicer, lamelni blok ter atrijsko hišo. Prometna obremenjenost Zaloške ceste, predvsem ustvarjena zaradi dnevnih migrantov, je v zadnjih letih postala problematična, prav zato je tok prometa preusmerjen skozi kare lamelnih blokov, ki so zidani radialno okoli osi Cerkve Marijinega vnebovzetja in nudijo razgibane poglede nanjo. Med izključno stanovanjskimi bloki se ustvarijo javne in poljavne površine. Ob krožišču na severno vzhodnem robu območja in na območju stičišč načrtovane ceste se nahajajo lamelni bloki z mešanimi programi centralnih in stanovanjskih dejavnosti. Javni program se torej navezuje na novo cesto, ki poteka skozi območje in ob pasu zelenih površin, ki izvira iz cerkve. Druga tipologija območja se navezuje na že obstoječo gradnjo v okolici in sicer so to točkovne atrijske hiše. Te v južno zahodnem delu območja predvsem izpolnjujejo tranzicijsko vlogo prehajanja iz že obstoječih organično razporejenih točkovnih objektov v linijsko organizirane atrijske hiše ter naprej v načrtovan kare lamelnih blokov. To območje je stanovanjsko, ne ustvari nobenih novih pomembnih povezav za dnevne migrante in nudi stanovalcem skupne vrtičke, ki si jih lahko uredijo po dogovoru.

Situacija
Prereza
Namenska raba prostora
Urbanistični kazalci
Žiga Kralj
Rok Prislan