SEMINAR TEORETSKE

PRAKSE ARHITEKTURE

(Čeferin)

mentorica:  izr. prof. ddr. Petra Čeferin
asistentka: asist. Ana Kosi
demonstratorka: Nuša Rudman
fotografije publikacij: Ana Skobe

SEMINAR TPA JE TO KAR POČNE

Spontana percepcija arhitekturnega področja in gola udeležba v arhitekturni praksi imata omejeno razlagalno in spoznavno moč neslavno kompleksnega področja arhitekture in širšega področja zidave. Teoretski tester ali vzorec, ki ga trenutno berete, prav tako. Zato naj predstavitev seminarja začnemo z njegovo funkcionalno definicijo – Seminar TPA je to kar Seminar TPA počne – nadaljuje pa naj se z vašim soočenjem s teoretskim gradivom.

TEORETSKO/RAZISKOVALNO DELO

Uroš Mikanovič
Luka Pulević
Blaž Šenica
Uroš Mikanovič
Luka Pulić
Blaž Šenica
Uroš Mikanovič
Luka Pulević
Nuša Rudman
Blaž Šenica

PUBLIKACIJE