ZBORNIK TPA

V Knjigi »Teoretska praksa arhitekture 2020/2021« so zbrana vsa študentska besedila tekočega študijskega leta. Poleg tega, da knjiga predstavlja pester nabor nazorov in misli, ki jih razvija podmladek arhitekturne stroke, predstavlja tudi nek popolnoma fizičen objekt oziroma predmet postavljen v prostor, ki s svojo prisotnostjo teoretski praksi arhitekture omogoči, da vzklikne »obstajam!«. S tem pa tudi sporoča, da obstaja misel, ki je lastna arhitekturi.

Uredila: Ana Kosi in Luka Pulević

Oblikovanje: Luka Pulević

Tisk: Sekom Grafika

Prva izdaja, prvi natis, 1 izvod, Ljubljana 2021

Prelistaj zbornik TPA