BERGLE;

razumevanje in razlaganje arhitekture

Jože Plečnik je razlikoval med »risarji« in »učenjaki«. Arhitekte je uvrstil v kategorijo »risarjev«, saj niso »možje besede«, temveč je njihov način delovanja »tiho trdo delo« in risanje, risanje in še enkrat risanje. »Učenjaki«, na drugi strani, so govoreči, pišoči in preračunljivi. Za očeta Plečnika je takšno početje nizkotno in v čistem nasprotju s hotenji arhitekture. Ker Plečnikov ‘duh’ še zmeraj ‘straši’ po hodnikih UL FA, in ker mojstru ne verjamemo na besedo, vam predstavljamo vaje bodočih »risarjev« v »nizkotni preračunljivosti« oziroma njihove prve (znanstvene) dvome v udobne predpostavke aparata Fakultete za arhitekturo (in arhitekture na splošno), torej začetek avtonomne arhitekturne teorije.

Uredili: Ana Kosi, Uroš Mikanovič, Blaž Šenica

Predgovor: Petra Čeferin in Ana Kosi

Spremna beseda: Uroš Mikanovič in Blaž Šenica

Vsebinska zasnova grafa: Ana Kosi

Jezikovni pregled: Sabina Čosić

Oblikovanje: Nejc Prah (Ansambel)

Izdajatelj in založnik: Univerza v Ljubljani – Fakulteta za arhitekturo – FA-ZA

Tisk: Collegium Graphicum, Prva izdaja, prvi natis, 100 izvodov, Ljubljana 2021

ISBN 978-961-7032-34-5

COBISS.SI-ID 66571523

Predgovor

Petra Čeferin in Ana Kosi

Spremna beseda

Uroš Mikanovič

Spremna beseda

Blaž Šenica