Dispozicija:

Obnova kritike ideologije arhitekture skozi kritiko njene usode 

Uroš Mikanovič