Prostorska orientacija in usmerjanje v kompleksnih urbanih prostorih

Nastja Utroša

mentor: doc. dr. Matevž Juvančič
somentor: prof. dr. Matija Svetina

V nalogi pri predmetu Urbanistično projektiranje 2 sem se ukvarjala z okoljskim grafičnim oblikovanjem, natančneje s sistemom iskanja poti (ang. wayfinding) na območju Univerzitetnega kliničnega centra v Ljubljani. Okoljsko grafično oblikovanje razumem kot preplet običajne vloge grafičnega oblikovanja v usmerjevalnih sistemih in vloge urbanega oblikovanja, ki v prostor umešča urbane elemente ter z različnimi metodami podpira usmerjanje uporabnika po prostoru in njegovih programih.

Predvsem me zanima, po čem se človek orientira v prostoru, kaj je najbolj pomembno pri iskanju cilja in kaj so elementi, ki lahko na to vplivajo.

V nalogi sem raziskovala in preučevala obstoječe stanje iskanja poti na območju UKC Ljubljana s pomočjo šestih posameznikov, ki niso bili študentje arhitekture, urbanizma ali kakšne druge, bolj prostorsko usmerjene smeri študija. Naredila sem zemljevid z navodili, na podlagi katerega so se posamezniki gibali skozi prostor. Rezultati testa so pokazali, kaj je za njih predstavljalo zaključeno območje in kaj so bile orientacijske točke v prostoru. Izsledke sem nato uporabila pri svoji končni rešitvi.

Prejšnji projekt
Avtor projekta
Naslednji projekt
Avtor projekta