Reciklirana vizija

začasno bivanje in vizija prirodoslovnega muzeja

Jaša Belušič

mentor:  doc. Rok Žnidaršič
asistentka: asist. Katarina Čakš
demonstratorki: Astrid Magajna, Petra Čoko

Projekt se odzove na stanje po potresu s postavitvijo začasnega bivanja na Južnem trgu. Intervencija zgrajene strukture kontejnerskih enot postane nastavek
viziji prirodoslovnega muzeja. Tematika reciklaže se vključuje v ponovni uporabi porušenega materiala v notranjosti kareja in postane podlaga za priložnost novega življenja ter javnega prostora.

Odnos do potresa

Programski koncept

Intervencija snuje novo urbanistično potezo v osi Kongresnega trga in se postavi ob severni del kareja. Porušena struktura znotraj kareja se ohrani, očisti in dobi vlogo novega mestnega parka – habitata. Postane samoobnovljivi eko-sistem znotraj urbanega okolja. Objekti začasnega bivanja v parterju postanejo javnega značaja s prepletom skupnih prostorov. Začasna struktura v kontekstu ponovne uporabe materiala v fazi oskrbe javnosti je uporabljena do fasadnega ovoja. V viziji se obseg začasnega poveže z obstoječimi objekti na strani Slovenske ceste in postane enotna poteza prirodoslovnega muzeja.

Povezava do analiz, ki so bile podlaga za izdelavo projekta:
Tendom
Isabela Hren Čoh
Potresa ni
Klemen Žibert