Mestna igra

Gledališče kot generator družbe

Marcel Vičič

mentor:  doc. Rok Žnidaršič
asistentka: asist. Katarina Čakš
demonstratorki: Astrid Magajna, Petra Čoko

Mestna igra, je igra celega mesta. To je prostor kjer se lahko pripeti vsakršni scenarij. Je prostor ustvarjanja in doživljanja ustvarjenega. Sam projekt je razdeljen v dve fazi; na neposreden odziv na stoletni potres in na popotresno ureditev mestnega kareja frančiškani-slon.

Ob potresu je skoraj vse izgubljeno. Domovi, hrana, dostop do vode in pa skupnost sama. Zato se vzpostavi točka v samem srcu Ljubljane, ki omogoči dostop do najpomembnejših nujnosti in pomoči. Hkrati pa je to tudi točka druženja in povezovanja v obliki gledališča.

Obstoječa situacija

Koncept

Po potresni prenovi mesta pridobi kare novo mestno gledališče, ki pa je meščansko gledališče prav zato ker se poveže z mestom in s svojo odprto tipologijo omogoča mestu, da stopi iz svoje vloge opazovanja dogajanja v tej skrinjici neštetih zgodb in postane kreator teh zgodb. Tako postane gledališče zares mestno.

Povezava do analiz, ki so bile podlaga za izdelavo projekta:
Kulturni inkubator
Luka Korošec
Naprej v preteklost
Martin Smrekar