Zelena nad vsem

Živa Vita Vertačnik

mentor:  doc. Rok Žnidaršič
asistentka: asist. Katarina Čakš
demonstratorki: Astrid Magajna, Čoko

V primeru potresa bodo stavbe na Čopovi ulici v Ljubljani utrpele kar nekaj škode – popotresni scenarij predvideva rušitev stavbe bazarja. Tako se na izčiščenem prostoru odpre možnost nove intervencije. 

Nov volumen skozi zunanje komunikacije in javni mestni vrt na strehi, prepleta javne in poljavne programe mesta in Projektne pisarne za popotresno prenovo Ljubljane. Novo zasnovana stavba je v prostor umeščena tako, da se na krajši stranici stika in nadaljuje linijo obstoječega samostana, hkrati pa nov volumen poteka v liniji Čopove ulice. S severno fasado se stavba približa samostanski knjižnici. Fasade prostorov novega objekta so steklene, z namenom, da se povežejo z zunanjim prostorom. Pot do vrha strehe pa je prav nasprotje prostorov in je omejena z visoko ograjo.  Na strehi – do katere lahko dostopa vsak-  se s posaditvijo zelenja ustvarijo zasebni kotički za odmik na eni strani in mini bar na drugi strani.  

Koncept
Razporeditev programov
Javni dostop na streho kot element oblikovanja podobe

Program zajema razstavo in sanitarije v pritličju, drugem nadstropju je umeščena predavalnica, ki se kot razstava razteza čez dva nadstropja. Predavalnici se v tretjem nadstropju pridruži še pisarna s čajno kuhinjo. Celotno četrto nadstropje je namenjeno prostoru za delavnice. Na zeleni strehi, pa se nahaja manjši bar in prostori za odmik, refleksijo in pogled na mestno silhueto. 

Linula
Zala Vučko
Eksocitoza privatnosti
Ajda Žagar