Med dvema svetovoma

Spiralna pot okoli starega bazarja na Čopovi ulici

Svetlana Vejinović

mentor:  doc. Rok Žnidaršič
asistentka: asist. Katarina Čakš
demonstratorki: Astrid Magajna, Petra Čoko

Po potresu v Ljubljani se videz ene najbolj prometnih ulic, Čopove ulice, ni spremenil. Obstoječe stavbe na Čopovi ulici ostajajo ohranjene, prav tako tradicionalna zunanjost bazarja.  

Tako se je na starem bazarju ohranila njegova originalna fasada. Koncept nove intervencije postane vstavitev volumna v obstoječi objekt. Fasada novega posega se dviga nad bazarjem in komunicira s kontekstom okolice glede na dimenzije drugih pomembnih stavb.  

 

 

Jedro stavbe postane nov volumen, prepleten z rampami. Klančine po spiralni poti med novo intervencijo in starim bazarjem obiskovalca vodijo skozi različne prostore in ga popeljejo na različne višine, ki omogočajo poglede na novo in staro, zunanje in notranje, zasebno in javno, introvertirano in ekstravertirano. Formalne razmejitve volumna se razbijejo, tako da vse postane en sam enoten prostor, ki daje občutek skupnosti in na ta način predstavlja pravo sliko javnega prostora. 

 

 

Vzpon
Sara Žunič
Novo poglavje
Tamara Zalokar