Magnituda povezovanj

Popotresna transformacija operativnega štaba v večmodalni prirodoslovni muzej

Matija Cvikl

mentor:  doc. Rok Žnidaršič
asistentka: asist. Katarina Čakš
demonstratorki: Astrid Magajna, Petra Čoko

Obravnavan scenarij (po sanaciji potresa) predvideva umik tovornega prometa ob avtocesto, pri čemer umirjena železnica postane mestotvorna in omogoči ponovno vzpostavitev Plečnikove promenade, ki okrepi vez med mestom in parkom. Rešitev ne zahteva poglobitev železnice, kar jo naredi finančno dostopnejšo. Prostor popotresnega štaba na njeni vzhodni strani in začasnega centra za psihološko podporo na zahodni se v 2. fazi povežeta s celoetažnimi lesenimi nosilci. Ti se stabilizirajo v štirih jedrih, ki so nosilci statičnih programov, medtem ko je razstavni prostor med njimi svobodnejši. Nosilci so med seboj povezani in zavetrovani z gredami. Slednje poleg strešne obremenitve nanje prenašajo tudi težo lesenih brvi, po katerih teče muzejska pot. Te se v horizontalni smeri zavetrujejo v jedra, vertikalno obtežbo pa preko jeklenic prenašajo na grede, kar omogoči popolno prehodnost pritličja. Ekstravertiranost razstavnega prostora se po nadstropjih zmanjšuje, pri čemer je zgornja etaža intimneje osvetljena z zenitalno svetlobo. 

Programska shema

Muzej poleg interaktivnega in adaptivnega razstavnega prostora izmenjave znanj in idej obiskovalcem nudi tudi integrirano železniško postajališče, kavarno, restavracijo, prostor za otroško igro in eksperimentiranje ter možnost obiska uprave ali arhiva.

Povezava do analiz, ki so bile podlaga za izdelavo projekta:
Nadsrast
Matic Barlovič
Prepustnica
Monika Kobal