Urbano dvorišče

Bivanje in delo v središču Ljubljane

Urša Koželj

mentor:  doc. Rok Žnidaršič
asistentka: asist. Katarina Čakš
demonstratorki: Astrid Magajna, Petra Čoko

Predlagana intervencija je nastala kot vizija popotresne Ljubljane. Velik del tkiva je neprimeren in slabe kvalitete, saj gre za cenene prizidke namenjene kratkoročni rabi. Potres postane priložnost, da se kare Šestice očisti nekvalitetnega tkiva, in postane prostor novega Ljubljanskega trga z zelenimi površinami, kateri postane novo središče za družabno življenje v središču mesta.  

Leta 1953 so si v natečaju za ureditev središča Ljubljane arhitekti kot vizijo zamislili globoko v mesto segajoče zelenje, ki bi povezalo grad z Rožnikom in Kongresnim trgom. Čeprav je bila vizija drugačna, je mesto zelene površine začelo izgubljati in ne pridobivati.  

 

Odnos do obstoječega – izhodišče za koncept

Razporeditev programov

V primeru hujšega potresa, lahko pričakujemo da se večinoma stavb poruši oziroma poškoduje. Predvidim 5 možnih načinov obnove objektov v kareju, kjer vsakega izmed njih uporabim na enem ali večih objektih. Prej gosto in nizko zazidavo spremenim v visoko in redko, kjer omogočim prostor za zelene povrišne in novo Ljubljansko ‘dvorišče’, ki postane prostor druženja in raznih dogodkov. Parkovne površine se povežejo z zelenimi strehami, kjer omogočim stanovalcem prostor za druženje in pridelavo hrane. Tipologija stanovanj so rezultat študije, kako integrirati delovne prostore v bivalne enote, in tako omogočiti stanovalcem bolj kvalitetno delo od doma.  

 

Povezava do analiz, ki so bile podlaga za izdelavo projekta:
Novo poglavje
Tamara Zalokar
Linula
Zala Vučko