Naprej v preteklost

Posodobitev Narodnega muzeja Slovenije

Martin Smrekar

mentor:  doc. Rok Žnidaršič
asistentka: asist. Katarina Čakš
demonstratorki: Astrid Magajna, Petra Lukovac

Kranjski deželni muzej oziroma Rudolfinum je po odloku Franca Jožefa v današnji stavbi za javnost odprl svoja vrata leta 1888. Pozneje se je preimenoval v Narodni muzej. Prav tako je prva slovenska namesko grajena muzejska institucija.

Stavba je bila zgrajena v času Avstro-Ogrske in je kljub svoji ohranjenosti ter obnovam ogrožena v primeru potresa. Zato njeno prenovo radikalno prilagodim današnjemu času. V ideji se ohrani zunanji in notranju obod, ki predstavlja velik del identitete muzejske stavbe. Obstoječa notranja struktura se nadomesti z novo, ki jo predstavljajo etaže, obešene po večvišinskem prostoru. Stavba se nadzida s tanko streho, na kateri se pojavijo svetlobniki, ki osvetljujejo nižje etaže. Uredi se dodaten vhod skozi poglobitev parka pred muzejem, ki  stavbo s parkom še bolj poveže.

Odnos do potresa

Volumenski koncept in programska posodobitev

Potres ni izkoriščen le kot priložnost za strukturno prenovo, temveč tudi za programsko posodobitev. V muzejski stavbi trenutno sobivata Prirodoslovni in Narodni muzej, zaradi prostorske stiske ohranim le slednjega. Razširi se muzejska knjižnica in razstava, dodana pa je dvorana, atelje in kavarna. 

Želja je, da se muzejska vsebina ohranja na sodoben način in se skozi raznolike razstave, delavnice in dogodke skuša približati ljudem.

Mestna igra
Marcel Vičič
Interverza
Matej Vodnik