Arterije mesta

Blaž Zupančič

mentor:  doc. Rok Žnidaršič
asistentka: asist. Katarina Čakš
demonstratorki: Astrid Magajna, Petra Čoko

Juûni trg je krajiöče Plečnikove linije, ki poteka vse do njegove hiöe. Plečnik je na tem območju videl velik potencial, ki pa se ûal ni uresničil ñ nasprotno ñ kare se je zaprl in zamaöil z nekvalitetno gradnjo.
Zato kot prvi ukrep izpraznim nekvalitetno tkivo ter odprem prostor. S tem omogočim, da se poveûe z ûivahnim ûivljenjem Kongresnega in Preöernovega trga ter se tako ta del mesta pretvori v dobro prekrvavljeno mestno tkivo. Zato sem si tudi izbral ime projekta ªarterije mesta´ ñ arterije kot poti, ki črpajo ûivljenje v srce prostora ñ to pa je trg.
Ljubljanski rektorat na Kongresnem trgu je trenutni center univerze, v kateri so v večini pisarne ter dvorana, katere je ljubljanska univerza ûe zdavnaj prerasla in potrebuje večjo. Kar bi univerza potrebovala je univerzitetno srediöče, ki je dobro prekrvavljen z ûivljenjem in javnimi dejavnostmi.
Akademija za glasbo je dislocirana na 5 potresno nevarnih stavb, ti prostori pa se trenutno selijo v Palačo Kazina. Ob njej dodam dodatne prostore za vadbo, velik zunanji avditorij in koncertno dvorano, ki je namenjena tudi univerzi.
ätudente iz potresno ogroûenih ötudentskih domov preselim v začasni ötudentski dom, med tem, ko se ötudentski dom potresno sanira. Po prenovi se ötudentje preselijo nazaj, v začasni ötudentski dom pa vstopijo novi ötudenti drugih ötudentskih domov. S tem ustvarim kroûno prenovno strategijo, s katero bi lahko čez čas obnovili vse nevarne ötudentske domove.
S kombinacijo skupnih prostorov univerze in ötudentskih domov ustvarim ekstrovertirano univerzitetno srediöče na juûnem trgu, ki se poveûe z bolj introvertiranim rektoratom na Kongresnem trgu ter s tem tvorita celovito univerzitetno srediöče.

Koncept

Aksonometrija v kontekstu

Prejšnji projekt
Avtor projekta
Naslednji projekt
Avtor projekta