Nadrast

Mestno bivanje v zelenju

Matic Barlovič

mentor:  doc. Rok Žnidaršič
asistentka: asist. Katarina Čakš
demonstratorki: Astrid Magajna, Petra Čoko

Projekt je postavljen kot vizija po potresu in le tega vidi kot priložnost za boljše bivanjske pogoje v samem centru Ljubljane. V praznini ki jo kare obdaja namesto nekvalitetnega tkiva zraste visoka vegetacija. Ta oblikuje miren prostor znotraj katerega se človek lahko sprosti v hitrem mestnem vrvežu vsakdanjika. Novo nastali atrij se preko prehodov in programov v parterju povezuje s Cankarjevo cesto. 

Koncept

Programska zasnova

Stavbe samega kareja v potresu niso huje poškodovane in se jih kot del kulturne dediščine tudi obnovi, huje poškodovana so podstrešja. Poškodovana podstrešja se nadomesti z novim višjim tkivom in tako povečuje gostoto stanovanj vendar še vedno spoštuje gabarite okolice. Poleg že obstoječih stopnic se postavi tudi vertikalne komunikacije za gibalno ovirane, tako se tvorijo komunikacijska jedra in povezave do nadzidave.

Stanovanja v prvih dveh nadstropjih imajo dvostranske usmeritve in direktno povezavo z zelenjem, narava se utopi v novo stavbni tkivo. Stanovanja tako predstavljajo prijetne prostore bivanja tudi v času karantene. V zadnjem nadstropju so skupni prostori, kot so co-working prostori, družabni prostori ter prostori namenjeni sprostitvi.

Povezava do analiz, ki so bile podlaga za izdelavo projekta:
Revizija idej
Matevž Zgonik
Magnituda povezovanj
Matija Cvikl