Linula

Popotresna linija

Zala Vučko

mentor:  doc. Rok Žnidaršič
asistent: asist. Katarina Čakš
demonstratorki: Astrid Magajna, Petra Lukovac

Intervencija nastane v scenariju takoj po potresu, da se lahko zagotovi začasno prebivališče za območje kareja šestice in bližnjo okolico. Struktura je sestavljena iz prednapetega lesa na območju obstoječe nizke, nekvalitetne gradnje, ki se po potresu odstrani skupaj z objektom gostilne Osmica, ki je po potresu nevarna za nadaljnjo uporabo. Intervencijo umestim v obliki daljše linije ob rob novonastale stavbe s tem, da ohranim vodilo poti podhoda sosednjega kareja. 

 

Postavitev notranjosti intervencije je usmerjena predvsem na atraktivno prehajanje skoznjo. Pritličje hiše istočasno omogoča prosto prehajanje ljudi, na robovih pa zasnujem komunikacije, tako da vzpostavim dve različni stopnišči, ki se na sredini in v zgornjih etažah povežeta v enako etažnost za lažje prehajanje. Poleg stopnišč postavim skupne prostore za javnost kot za prebivalce intervencije, ki predstavljajo predprostor organiziranih programov, ki se nizajo v notranjosti, po načelu raumplana. 

Potresna ogroženost lokacije
Koncept
Programska zasnova

Umeščeni programi se osredotočajo predvsem na vse življenjske popotresne potrebe, kot so javna popotresna jedilnica, psihološka, socialna in terapevtska pomoč s skupinskimi delavnicami in individualnim pristopom. Poleg navedenih programov umestim v intervencijo še program večje fleksibilne in manjše predavalnice ter delavnice za izobraževanje, usposabljanje ter različne ustvarjalne dejavnosti. 

 

Intervencija se odstrani ko odsluži svojemu namenu. Zamenja jo razširitev javnega prostora, ozelenitev parka, katero nakažem z ureditvijo takoj po prostorskem izčiščenju. 

 

Povezava do analiz, ki so bile podlaga za izdelavo projekta:
Urbano dvorišče
Urša Koželj
Zelena nad vsem
Živa Vita Vertačnik