Potresa ni

protipotresna utrditev in sodobno bivanje

Klemen Žibert

mentor:  doc. Rok Žnidaršič
asistentka: asist. Katarina Čakš
demonstratorki: Astrid Magajna, Petra Čoko

Projekt odgovarja na vprašanje protipotresne zaščite in utrditve karejske pozidave ter njenega popotresnega služenja širšemu območju. Obnova se začne z ustanovitvijo stanovanjske zadruge. V 1. fazi je predvidena zapolnitev vrzeli s stolpnico, ki med sanacijo omogoča prostore za trenutne prebivalce kareja, po utrditvi pa služi kot vir financiranja nove stanovanjske zadruge. 

Odnos do potresa

Koncept

Kare se utrdi z novimi jedri, umeščenimi na stiku dveh hiš. Novo nastaja po logiki starega, kar vodi v večja stanovanja z dvostransko orientacijo ter njihovo novo prostorsko logiko. Atrij kareja z novim programom postane javen, nova jedra pa omogočajo nadgradnjo obstoječe strehe v vrtove, ki postanejo del nove skupnosti.

Faznost

Povezava do analiz, ki so bile podlaga za izdelavo projekta:
Reciklirana vizija
Jaša Belušič
Med oblaki
Lovro Urbančič