Metalmorfoza

Zavarovanje stolpnice in popotresna gradnja nove stolpnice

Ian Vidic

mentor:  doc. Rok Žnidaršič
asistentka: asist. Katarina Čakš
demonstratorki: Astrid Magajna, Petra Čoko

V Sloveniji je potresno ogroženih več tisoč domov in s tem tudi ljudje. Zaradi neukrepanja države in večjih institucij pred potresom, bo ob prihajajočem potresu veliko materialne in morda celo življenske škode. Intervencija se pojavi kot odgovor na to problemaktiko. Ali lahko prebivalci ukrepajo sami? Ali obstaja alternativa selitvi, rušenju? Ali lahko zagotovimo potresno varno bivanje četudi ni potresno odporno? Katero bi bilo doseglivejše stanovalcem samim?

Odnos do potresa
Koncept

Projekt temelji na dveh stopnjah: v predpotresni stopnji je primarni cilj zagotoviti potresno varno bivanje, v potresni stopnji pa hitra zagotovitev trajnih akomudacij in dolgotrajno obogatenje prostora. Potresna varnost sestavlja utrditev in zagotavljanje evakuacijskih poti. Nova stolpnica prinese na lokacijo večje kapacitete v ugodnejši stanovanjski strukturi. S povezovanjem programov restavracije in coworking se skuša vpeti v širšo okolico celovitejši del mesta.

Povezava do analiz, ki so bile podlaga za izdelavo projekta:
Peskovnik
Hana Vrtovec
Tendom
Isabela Hren Čoh