Vzpon

Svetloba skozi poševnino

Sara Žunič

mentor:  doc. Rok Žnidaršič
asistentka: asist. Katarina Čakš
demonstratorki: Astrid Magajna, Petra Čoko

Program projektne pisarne za prenovo Ljubljane po potresu je umeščen v popotresno Čopovo ulico, na kateri se ohrani in utrdi volumen obstoječega bazarja. Notranje strukture obstoječe stavbe se očistijo, ostane samo lupina, v katero je umeščen nov programski volumen. Novo intervencijo zaznamuje poševna steklena streha, ki omogoča poglede iz postopno dvigajočih-se prostorov, ki sledijo geometriji novega volumna. Nadstropja se tako postopno zamikajo in vizualno povezujejo. Glavne komunikacije omogočajo enakomerno dviganje s poglabljanjem prostorov v notranjost volumna. Za hitro prehodnost poskrbijo hitre povezave v vzhodnem delu.  

 

Programi se stopnjujejo proti vrhu stavbe, od razstavnega dela proti delavniški platformi, do predavalnice na samem vrhu koničnega volumna. Glavni vir svetlobe je steklena streha, stene novega volumna pa so kompaktne in prepuščajo zgolj osredotočene poglede na dvoriščni strani stavbe.

 

 

Matične celice
Rosana Arifin
Med dvema svetovoma
Svetlana Vejinović