Interverza

Univerzitetno interdisciplinarno stičišče

Matej Vodnik

mentor:  doc. Rok Žnidaršič
asistentka: asist. Katarina Čakš
demonstratorki: Astrid Magajna, Petra Čoko

Projekt izhaja iz problematike prostorske organizacije Univerze v Ljubljani, ki kaže na prostorsko podhranjenost ter na programsko in fizično zaprtost naših visokošolskih inštitucij. Dodatno oviro predstavlja tudi dejstvo, da kar 66% fakultet ni potresno varnih in se bo v primeru potresa študijski proces v prostorih fakultet primoran zaustaviti. Z umestitvijo novega programa univerzitetnega stičišča, se omogoči nemoteno nadaljevanje izobraževalnih procesov, hkrati je intervencija tudi odziv na prihajajoče družbene trende, delovne prostore prihodnosti in nove oblike študija.

Pomen stavbe

Odnos do potresa

Razvoj območja

Univerzitetno stičišče obsega nove prostore razvoja kot so laboratoriji, ateljeji in delavnice, ki so fleksibilni in se prilagajajo potrebam posameznika. Namenjeni so souporabi študentom in posameznikom, ki za svoje vizije potrebujejo orodja in stroje višjega cenovnega razreda. Gre za visokotehnološke delavnice četrte industrijske revolucije (CNC, laserski rezalnik, 3D tiskalniki, ploterji, serverji…), visoko zmogljive računalniške naprave, programe, ter tudi prostore za kratkoročno projektno delo. Prostori, ki omogočajo povezovanje različnih strok, bodo v prihajajočih časih vse bolj pomembni, saj poklici prihodnosti temeljijo na interdisciplinarnem sodelovanju.

Povezava do analiz, ki so bile podlaga za izdelavo projekta:
Naprej v preteklost
Martin Smrekar
Center Center
Matevž Kranjc