neStabilnost časa

Začasna bivalno – delovna intervencija in vizija območja OŠ in kareja ob Štefanovi ulici

Gaja Žgank

mentor:  doc. Rok Žnidaršič
asistentka: asist. Katarina Čakš
demonstratorki: Astrid Magajna, Petra Čoko

Projekt se ukvarja s postavitvijo začasnega objekta kot neposreden odziv na potres. Raziskuje ponovno uporabo materialov porušenih stavb, materiale primerne za začasne intervencije, ter vključuje povezovanje v potresu prizadetih ljudi. Vizija je osredotočena na oblikovanje javnega prostora, ki ga definira zrušitev objektov v naravni nesreči ali namenska odstanitev. 

Koncept

Začasen objekt je lociran ob poglobljeni del porušenega prizidka osnovne šole Prežihovega Voranca. Z uvedbo programa in možnostjo bivanja študentov se ustvari javni prostor, varno zavetje za ljudi, ki soustvarjajo obnovo mesta. V začasni intervenciji se vzpostavi tudi začasna knjižnica osnovne šole. Objekt deluje v utripu mesta približno 4 leta. V viziji projekt obravnava območje osnovne šole in sosednjega kareja. Šolski prostor se skozi začasno intervencijo poveže s skupnostjo in odpre prostor tudi v viziji. Območje trenutnega prizidka in stolpnice postane javni prostor, telovadnica osnovne šole  se vzpostavi pod terenom na območju kareja, osvobojen notranji del kareja pa dobi zasebnejši javni prostor. Kapaciteta odstranjenega stavbnega tkiva znotraj kareja se umesti v enoten objekt, ki kare zaključi na poseben način. Začasna intervencija se odstrani, omogoči prostor novemu objektu, materiali  začasne intervencije pa se ponovno uporabijo. 

Povezava do analiz, ki so bile podlaga za izdelavo projekta:
Arterije mesta
Blaž Zupančič
Zeleni hodnik
Gal Zakšek